ابراز علاقه

""". اولین سخن را به نام کسی آغاز می کنم که صفای عشق و محبت را به من فهماند و روزی 1000 مرتبه 900جمله عاشقانه را در 800جای مختلف به 700 زبان پیش 600نفر مطرح کردم 500مرتبه 400 جمله را در 300 زبان در 200 برگ 100 بار برای تو در 90 روز روزی 80 دقیقه خواندم و 70 جمله را در 60 روز در فاصله 50 روز بیش از 40 مرتبه 30 بار 20 مرتبه 10 بار 9 مرتبه به 8 سوال 7 جواب رد دادی و در فاصله 6 روز 5 مرتبه تو را در 4 ضیافت شام دعوت کردم 3 ساعت خواهش کردم 2 مرتبه التماس کردم تا 1 مرتبه گفتی دوستت دارم.""" 

/ 0 نظر / 10 بازدید