بنوش به سلامتی...

بنوش به سلامتی هرچی عاشقه :

1-به سلامتی سه کس :غریب-تنها-بیکس
2-به سلامتی گاوچون نگفت من گفت ما
3-به سلامتی کرم خاکی به خاطرخاکی بودنش
4-به سلامتی خیاربه خاطراینکه یارداره
5 -به سلامتی شلغم به خاطراینکه غم داره
6-به سلامتی کلاغ-هرچند که سیاهه ولی یه رنگه
7-به سلامتی دیوارکه هرمردونامردیبهش تکیه میکن
8-وبه سلامتی شمع که تااخرش به پات میسوزه


به سلامتی شما که داری این مطلب رو می خونی ...

/ 0 نظر / 13 بازدید