حرفهای عاشقانه

یه گوشه میخوام برم مثل بچه کوچیکا بشینم .

 

انقد گریه کنم تا چشمام باد کنه .

اخرشم تا تو رو بهم ندن  اروم نشم .

وقتی به تو رسیدم اروم مثل همون بچه کوچیکا  به خواب برم .

اما برای همیشه.

ببینم .صدامو. صدا اشکامو  میشنوی تو یا نه . ببینم احساسامو . نفسامو تا حالا احساس کردی .تا حالا نفسمو  تنفس کردی یا نه. پر غمه .غم تو .غم صدات .غم دل کوچولوت .غم نفسای داغت

این روزا باز  خوب داری دیونه میکنی دل و چشمو اشکامو

     تورا چکونه بخوانم.

             تورا با چه بغضی صدا کنم که چشمام با رونو نباره

            تو  ترنم اشکی  روی  گونه هام. احساست میکنم.

             تنفست میکنم . نفسا تو میبوسم

            تو معنی همه ای وجودمی 

/ 0 نظر / 12 بازدید